Søke etter navn:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Generic Levitra (Vardenafil)
Levitra
Levitra er ansvarlig for utvidelse og avslapning i blodårene som frakter blod til penis.
Pakke
Pris
Per Piller
Besparelser
Bestille
10 mg x 10 piller
kr242.35
kr24.24
kr0.00
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
10 mg x 20 piller
kr323.16
kr16.16
kr161.62
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
10 mg x 30 piller
kr428.21
kr14.30
kr298.19
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
10 mg x 60 piller
kr840.35
kr13.98
kr615.77
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
10 mg x 90 piller
kr1 220.15
kr13.58
kr960.03
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 10 gratis ED piller
10 mg x 120 piller
kr1 470.67
kr12.28
kr1 435.19
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 10 gratis ED piller
10 mg x 180 piller
kr1 995.93
kr11.07
kr2 370.97
Neste bestillinger 10% rabatt
+ Free Ed trial pack
+ Gratis standard luftpost tjeneste
10 mg x 270 piller
kr2 707.06
kr10.02
kr3 840.11
Neste bestillinger 10% rabatt
+ Free Ed trial pack
+ Gratis standard luftpost tjeneste
10 mg x 360 piller
kr2 876.77
kr8.00
kr5 847.43
Neste bestillinger 10% rabatt
+ Free Ed trial pack
+ Gratis standard luftpost tjeneste
Pakke
Pris
Per Piller
Besparelser
Bestille
20 mg x 10 piller
kr290.84
kr29.09
kr0.00
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
20 mg x 20 piller
kr460.54
kr23.03
kr121.22
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
20 mg x 30 piller
kr581.75
kr19.39
kr290.92
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
20 mg x 60 piller
kr1 074.70
kr17.94
kr669.11
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
20 mg x 90 piller
kr1 454.50
kr16.16
kr1 163.67
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 10 gratis ED piller
20 mg x 120 piller
kr1 745.42
kr14.55
kr1 745.50
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 10 gratis ED piller
+ Gratis standard luftpost tjeneste
20 mg x 180 piller
kr2 359.58
kr13.09
kr2 880.08
Neste bestillinger 10% rabatt
+ Free Ed trial pack
+ Gratis standard luftpost tjeneste
20 mg x 270 piller
kr3 183.85
kr11.80
kr4 669.22
Neste bestillinger 10% rabatt
+ Free Ed trial pack
+ Gratis standard luftpost tjeneste
20 mg x 360 piller
kr3 814.17
kr10.59
kr6 662.00
Neste bestillinger 10% rabatt
+ Free Ed trial pack
+ Gratis standard luftpost tjeneste
Pakke
Pris
Per Piller
Besparelser
Bestille
40 mg x 10 piller
kr315.08
kr31.52
kr0.00
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
40 mg x 20 piller
kr476.70
kr23.84
kr153.54
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
40 mg x 30 piller
kr638.32
kr21.25
kr307.89
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
40 mg x 60 piller
kr1 147.43
kr19.15
kr741.84
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
40 mg x 90 piller
kr1 551.48
kr17.21
kr1 287.31
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 10 gratis ED piller
40 mg x 120 piller
kr1 858.56
kr15.52
kr1 920.05
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 10 gratis ED piller
+ Gratis standard luftpost tjeneste
40 mg x 180 piller
kr2 513.12
kr13.98
kr3 156.45
Neste bestillinger 10% rabatt
+ Free Ed trial pack
+ Gratis standard luftpost tjeneste
40 mg x 270 piller
kr3 393.95
kr12.61
kr5 105.59
Neste bestillinger 10% rabatt
+ Free Ed trial pack
+ Gratis standard luftpost tjeneste
40 mg x 360 piller
kr4 072.76
kr11.31
kr7 272.93
Neste bestillinger 10% rabatt
+ Free Ed trial pack
+ Gratis standard luftpost tjeneste
Pakke
Pris
Per Piller
Besparelser
Bestille
60 mg x 10 piller
kr355.48
kr35.56
kr0.00
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
60 mg x 20 piller
kr533.27
kr26.67
kr177.78
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
60 mg x 30 piller
kr719.13
kr24.00
kr346.68
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
60 mg x 60 piller
kr1 292.88
kr21.58
kr838.81
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
60 mg x 90 piller
kr1 753.50
kr19.48
kr1 447.31
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 10 gratis ED piller
+ Gratis standard luftpost tjeneste
60 mg x 120 piller
kr2 100.99
kr17.54
kr2 162.48
Neste bestillinger 10% rabatt
+ 10 gratis ED piller
+ Gratis standard luftpost tjeneste
Produktbeskrivelse


Vanlig bruk


Levitra er et oralt stoff som brukes til å behandle erektil dysfunksjon. Seksuell stimulering forårsaker produksjon og frigjøring av nitrogenoksid fra nerver avslutninger av svamplegemene i penis herved aktivere enzymet guanylatsyklase. Guanylatsyklase i sin tur er ansvarlig for produksjonen av syklisk guanosinmonofosfat (cGMP). Den cGMP årsaker utvidelse og avslapning i blodårene som frakter blod til penis. Levitra hindrer fosfodiesterase - 5 enzymet fra å ødelegge cGMP og dermed bidrar til å støtte blodtilførselen til penis.Dosering og veiledning


Den anbefalte dose av Levitra er 10 mg per dag tatt en time før samleie. Hvis ingen bivirkninger er meket kan dosen økes opp til 20 mg. I tilfelle av ugunstige effekter dosen reduseres til 5 mg daglig. Ikke ta mer enn én tablett av Levitra en dag.
Forholdsregler


Levitra er ikke undersøkt hos personer med hjerte-og karsykdommer, så det er best å unngå Levitra dersom hos pasienter som har et slag eller hjertesvikt, eller et hjerteinfarkt i historie og spesielt innen siste seks måneder. Før du tar Levitra informer legen din hvis du har nyre- eller leverproblemer, blødningsforstyrrelser, magesår, eller en arvelig retinal lidelse som retinitis pigmentosa, allergisk reaksjon på denne medisinen, eller andre legemidler, deformasjon av penis som skjevstilling, kavernøse fibrose (Peyronis sykdom ), såvel som i sykdommer som bidrar til utvikling av priapisme (sigd - celle anemi, multippel myelom, leukemi, eller leukemi).KontraindikasjonerLevitra er kontraindisert hos pasienter med overfølsomhet overfor ingredienser, de behandlet med organiske nitrater, hos pasienter under 16 år, eller de som tar HIV proteasehemmere som indinavir og ritonavir.
Mulige bivirkningerLevitra er vanligvis godt tolerert og bivirkninger hvis oppstår er forbigående. De vanligste bivirkningene er: hodepine, rødme (hyperemi av personen ), hyppig, svimmelhet, diaré fenomen, kvalme, nesetetthet. Mer sjeldne og uvanlige bivirkninger er fotosensitivitet av hud, hypertensjon, rygg smerter, rennende øyne, hypotensjon, myalgi, priapisme.
Interaksjon


Levitra stoffskifte hemmes av erytromycin, ketokonazol (Nizoral ), itrakonazol (Sporanox ), indinavir (Crixivan )og ritonavir (Norvir ). Levitra reduserer konsentrasjonen av ritonavir og indinavir. Hos pasienter som behandles med nitrater Levitra kan forverre brystsmerter ved å øke hjertefrekvensen og senker blodtrykket. Levitra er i stand til å overdrive den blodtrykkssenkende effekten av alfa -blokkerende legemidler (terazosin eller Hytrin ). Levitra bør aldri gis til pasienter som behandles med organiske nitrater.
Glemt dose


Levitra er tatt når det trengs, men ikke oftere enn en gang daglig så glemte dosen ikke er ment.
OverdoseSymptomer på overdose inkluderer smerter i ryggen, kjeven, armen, blindhet, tåkesyn, brystsmerter eller ubehag, nedsatt syn, tåkesyn.Lagring


Oppbevares i romtemperatur mellom 15-30 C (59-86 F)unna barn, dyr, fuktighet og sollys.
Ansvarsfraskrivelse


Vi gir bare generell informasjon om medisiner som ikke dekker alle retninger, mulige interaksjoner, og forholdsregler. Informasjon på nettstedet kan ikke brukes til egenbehandling og selvdiagnose. Eventuelle spesifikke instruksjoner for en bestemt pasient bør avtales med lege rådgiver eller lege med ansvar for saken. Vi fraskriver oss påliteligheten av denne informasjonen og feil det kan inneholde. Vi er ikke ansvarlige for noen direkte, indirekte, spesielle eller annen indirekte skade som følge av bruk av informasjonen på dette nettstedet og også for konsekvensene av selv-behandling.